Ohjeita

Öljysäiliön paikan valmisteleminen

Kattilahuoneessa saa varastoida enintään 3m3 polttoöljyä palamattomalla valuma-altaalla varustetussa säiliössä. Säiliön pintalämpötilan tulee pysyä alle 40°C ja se on tarvittaessa suojattava palamattomalla levyllä. Li-Plast valuma-allas täyttää kattilahuoneasennusvaatimukset 1695/539/86.

Öljysäiliötilan palo-osastointivaatimukset esimerkiksi seuraavilla rakenteilla: Vaatinee tarkennuksia / lisäystä?

  • kerroksessa 2 x 13 mm Gyproc (EI 30-paloluokassa)
  • kellarissa 70 mm tiili (EI 60 -paloluokassa).
  • rakennusmääräyskokoelma E9 mukaisesti
  • säiliö voidaan toimittaa valmiiksi paloeristetyllä öljysäiliöhuoneella varustettuna ja sille voidaan hakea tapauskohtainen hyväksyntä paloviranomaiselta.

 

Li-Plast säiliöiden sijoitus kattilahuoneeseen

 

Li-Plast säiliöiden asennusmitat

 

Öljysäiliön huoltaminen

Säiliön säännöllinen tarkastus on olennainen osa säiliön kunnossapitoa. Öljysäiliön ja sen varusteiden toimintavarmuus vähentää mahdollista öljyvahingon riskiä. Vaikka nailon on öljylämmitysjärjestelmässä on teknisesti erittäin pitkäikäinen, säiliövarustuksessa on osia, jotka pitää huoltaa tai uusia säännöllisin väliajoin. Lisäksi tiivis ja oikein mitoitettu suoja-allas ehkäisee öljyvuotojen leviämisen. Väärin tehty asennus, rikkoutuneet tai tukossa olevat putkistot aiheuttavat vääjäämättömästi öljyvahingon käytössä tai täytön yhteydessä. Vahingon sattuessa vastuu kunnostuksista on aina kiinteistön omistajalla (Laki ympäristövahinkojen korvaamisesta 737/1994).

Öljysäiliöiden huolto ja tarkastus kuuluvat ammattilaiselle. Säiliöiden ja niiden putkistojen sekä varusteiden asennus-, muutos- ja kunnostustöitä saa tehdä vain Tukesin hyväksymä urakoitsija. Olemme laatineet öljysäiliöiden huolto- ja tarkastusohjeet, jotka auttavat ammattilaisia Li-Plast öljysäiliöiden huollon suorittamisessa.